Voilàp S.p.A. - via Archimede, 10 - 41019 Limidi di Soliera (MO)
Telefon: 059 895411 - Faks: 059 859404 - P.IVA e C.F. 02057270361


Dokumentacja, teksty, obrazy, znaki towarowe i wszystko inne opublikowane i powielone na tej stronie jest własnością Voilàp S.p.A. i/lub jest licencjonowane do użytku przez inne firmy Emmegi i/lub strony trzecie. Cała zawartość niniejszego serwisu są chronione przepisami prawa autorskiego, własności intelektualnej i przemysłowej. Powielanie, nawet częściowe, w jakiejkolwiek formie jest zabronione.


KLAUZULA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Voilàp S.p.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności zarówno w odniesieniu do treści publikowanych na tej stronie, jak i korzystania z nich przez osoby trzecie, a także za wszelkie zanieczyszczenia wynikające z dostępu, połączenia, pobieranie materiałów i programów komputerowych z tej strony. W związku z tym Voilàp S.p.A. nie może być pociągnięty do odpowiedzialności lub, w żadnym wypadku, do odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu za szkody, straty lub uprzedzenia wszelkiego rodzaju, które mogą cierpią z powodu kontaktu z tą stroną lub w wyniku korzystania i polegania na zamieszczonych w niej informacjach, jak również na używanym oprogramowaniu. Materiały, a w szczególności informacje, w tym informacje techniczne, na tej stronie podlegają zmianom lub aktualizacjom bez powiadomienia. Voilàp S.p.A. zastrzega sobie również prawo do wprowadzania zmian i / lub ulepszeń, bez powiadomienia i w dowolnym czasie, produktów i / lub właściwości technicznych i funkcjonalnych produktów opisanych i zilustrowanych na tej stronie. Chociaż firma Voilàp S.p.A. uważa, że ​​należy postępować z najwyższą starannością przy wprowadzaniu informacji, ta ostatnia nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za dokładność informacji pod warunkiem, z których korzystanie odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Udostępniając te informacje użytkownikowi, Voilàp S.p.A. nie udziela jednak żadnych licencji dotyczących praw autorskich, patentów ani żadnych innych intelektualnych i przemysłowych prawa własności.Czy chcesz otrzymać więcej informacji na ten temat? Kliknij tutaj, aby napisać do webmastera.